สามารถทำได้หรือไม่ ? หากต้องการตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง

สามารถทำได้หรือไม่ ? หากต้องการตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง

เกือบ 40 ปี ที่ผ่านมาสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) …

ตรวจเอดส์ 14 วัน ผลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ตรวจเอดส์ 14 วัน ผลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ในปัจจุบันการติดเชื้อ HIV  ดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมา…

End of content

End of content