|

ชุดตรวจ hiv ฟรี มีแจกไหม ฟรีหรือไม่ ?

การรับชุดตรวจ hiv ฟรี หรือการ เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรให้ความสนใจ เพราะเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้ ทั้งจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่เราไม่แน่ใจว่ามีผลเลือดเป็นอย่างไร และกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมหรือใจรักสนุกในเรื่อง sex มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกัน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้นได้ ทั้งนี้ หนทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาหายขาดได้ ก็คือการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) และรักษาให้ถูกต้องก่อนเชื้อโรคจะพัฒนาไปเป็นโรคเอดส์นั่นเอง หลายท่านยังไม่ทราบว่าหากเราอยากจะตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) จะทำได้อย่างไร มีการตรวจรักษาฟรีหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

  • ผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวี (HIV) หากตรวจพบโดยเร็ว และเข้าสู่การรักษาที่ถูกต้อง สามารถรักษาไม่ให้เข้าสู่สภาวะโรคเอดส์ได้ การปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด จะช่วยมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างปกติสุข โดยไม่มีอาการทางโรคแสดงออกมาเพราะปริมาณเชื้อลดต่ำ ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV ยังคงมีโอกาสที่จะสามารถมีอายุขัยยืนยาวดังเดิม แต่หากเราไม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV)  หรือตรวจเจอเชื้อช้า ก็จะทำให้ขาดโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง เมื่อไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันเวลาหรืออย่างถูกต้อง เชื้อ HIVก็จะพัฒนาเข้าสู่สภาวะโรคเอดส์ ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันพกพร่องจนเกิดโรคแทรกซ้อนและมีโอกาสเสียชีวิตได้ในที่สุด
  • การตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) หลายคนอาจจะกลัวว่าจะเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะไม่รู้ขั้นตอนและไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงบริการตรวจฟรี ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันมีบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ฟรี ที่โรงพยาบาลรัฐ โดยสามารถเข้ารับการตรวจฟรี ได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชนเท่านั้น
  • ในอดีตตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ใช้วิธีในการเจาะเลือด มีค่าใช้จ่ายสูง และภาวะเสี่ยงของโรคไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ทำให้ผู้ที่ต้องการตรวจรู้สึกอับอาย ไม่กล้าไปตรวจ  รวมไปถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อยินยอมให้ตรวจ  แต่ในปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง ซึ่งสามารถขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐตามสิทธิที่บอกข้างต้นได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการติดเชื้อ HIV ก็มีมากขึ้น มีองค์กรหน่วยง่านต่างๆ มากมายที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล ดังนั้น เราไม่ควรรู้สึกอับอายจนทำให้เสียโอกาสในการดูแลรักษา เพราะหากรักษาได้ถูกต้องและทันเวลา โอกาสที่จะใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปที่มีโรคประจำตัวก็เป็นไปได้สูง

ชุดตรวจ HIV ฟรีมีแจกที่ไหน การเข้ารับการตรวจเอชไอวีฟรี ๆ มีที่ไหน

หากเราพบว่ามีตัวเองเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIV ไม่ว่าจะจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเกิดจากอุบัติเหตุการรับสารคัดหลั่งต่างๆ เราควรที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยให้เราสามารถดูแลรักษาตัวเองและป้องกันการเข้าสู่ภาวะของโรคเอดส์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่เราจะนำเชื้อโรคไปแพร่กระจายด้วย ทั้งนี้ เราสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ฟรี ที่โรงพยาบาลรัฐ

เราทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถขอเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) ได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยสามารถขอรับการตรวจฟรีได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเตรียมตัวเป็นไปด้วยดี เราสามารถโทรสอบถามขั้นตอนการเตรียมตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ทุกแห่งก่อนไปตรวจได้

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

นอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐแล้ว เราสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ฟรี ได้ที่จุดให้บริการคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-18.00น. และ เสาร์ 7.30-15.00น.  ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจหาเชื้อ HIV ที่คลีนิคนิรนามสามารถตรวจได้ ฟรี เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-22522568-9 ต่อ 200 ในวันเวลาราชการ

อย่างไรก็ตาม หากเรารู้สึกไม่สะดวกใจที่จะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานให้บริการ ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่ประชาชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ นั่นก็คือ การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่อนุญาตให้ประชาชนหาซื้อมาตรวจเองได้นั้น ทั้งนี้การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ด้วยตนเองนั้นเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น อาจจะไม่สามารถสรุปการติดเชื้อที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้  แต่สามารถบอกได้ว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือไม่ โดยชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) นั้น มีความแม่นยำสูงกว่า 99%  สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง หากใช้ชุดตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยตนเอง แล้วพบว่าผลเป็นบวก ก็ควรเดินทางไปตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลทันที และหากผลเป็นลบ ก็สามารถสบายใจได้ในระดับหนึ่ง และแนะนำให้ตรวจให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ระยะห่างจากการตรวจครั้งแรก 30-90 วัน

Similar Posts