สามารถทำได้หรือไม่ ? หากต้องการตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง

สามารถทำได้หรือไม่ ? หากต้องการตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง

เกือบ 40 ปี ที่ผ่านมาสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) …

HIV ตรวจเจอก่อน ลดความเสี่ยงลุกลามไปถึงโรคเอดส์

HIV ตรวจเจอก่อน ลดความเสี่ยงลุกลามไปถึงโรคเอดส์

หากพูดถึงการติดเชื้อ “HIV” เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกหวาดกล…

End of content

End of content