ขั้นตอนตรวจ hiv

4 ขั้นตอนตรวจเอชไอวี ที่ควรรู้

ทำความเข้าใจใหม่ว่า การติดเชื้อ HIV ไม่ใช่แค่การติดจากเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถติดจากช่องทางอื่นได้ด้วย เช่น ใช้ของมีคมร่วมกัน, การได้รับเลือด, การติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น แต่สำหรับคนที่กังวลใจเนื่องจากตนเองไปทำพฤติกรรมเสี่ยงบางอย่างการ วันนี้เราลองมาดูกันว่า 4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการตรวจ hiv มีอะไรบ้างขั้นตอนที่

1 การเตรียมตัว

หลายคนเข้าใจผิดว่าในการตรวจเอชไอวีต้องอดข้าวหรืออดน้ำ แต่จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นเลย คุณสามารถทานอาหาร น้ำหรือของว่างได้เต็มที่ การเตรียมตัวก็เพียงแค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แล้วไปขอตรวจที่โรงพยาบาล คลินิกต่างๆ หรือคลินิกเอกชนเฉพาะทาง หลังจากมีความเสี่ยงมาประมาณ 2-4 สัปดาห์

2 รับคำปรึกษา

เมื่อเข้ารับการตรวจจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพูดคุยประเมินความเสี่ยง และเซ็นชื่อในใบยินยอมเพื่อตรวจ HIV ซึ่งโดยส่วนมากแล้วมักใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที

3 เจาะเลือด

เมื่อได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV ซึ่งสามารถรู้ผลได้ภายใน 1 วัน แต่ระยะเวลาการแจ้งผลขึ้นอยู่กับนโยบายการบริการของสถานพยาบาลนั้นๆ แนะนำให้สอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับบริการว่าเราจะได้รับผลการตรวจภายในระยะเวลากี่วัน

4 รับผลตรวจ

โดยผลจะมีอยู่ 3 ผลลัพท์ทีออกมาก คือ

1. ผลเลือดเป็นลบ หรือ non-reactive

แสดงว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่มีเชื้อ หรืออาจยังไม่พบเชื้อ เนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัว แนะนำให้มาตรวจซ้ำอีกครั้งในระยะ 3-6 เดือน และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

2. ผลเลือดเป็นบวก หรือ reactive

เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาต่อไป ซึ่งสามารถใช้สิทธิการรักษาและส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและรับยาได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนตามสิทธิ (ประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพ)

3.ไม่สามารถแปลผลได้ (Invalid)

กรณีนี้ต้องมีการตรวจซ้ำอีกรอบ

Similar Posts