บทความสุขภาพ

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเองที่บ้าน
ตรวจ hiv

สามารถทำได้หรือไม่ ? หากต้องการตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง

เกือบ 40 ปี ที่ผ่านมาสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) …

HIV ตรวจเจอก่อน ลดความเสี่ยงลุกลามไปถึงโรคเอดส์
ตรวจ hiv

HIV ตรวจเจอก่อน ลดความเสี่ยงลุกลามไปถึงโรคเอดส์

หากพูดถึงการติดเชื้อ “HIV” เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกหวาดกล…

ตรวจ HIV
ตรวจ hiv

ตรวจเอดส์ 14 วัน ผลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ในปัจจุบันการติดเชื้อ HIV  ดูจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมา…