ตรวจ HIV ราคา เท่าไหร่

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส Human Immunodeficiency Virus หรือเรียกย่อว่า HIV (เอชไอวี) โดยเมื่อเชื้อไวรัส HIV (เอชไอวี) เข้าสู่ร่างกาย จะ ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะไวรัสได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน ต่างๆ และเสียชีวิตในที่สุด อย่างไรก็ตาม หากเราตรวจเชื้อ HIV (เอชไอวี) ได้อย่างรวดเร็ว เราจะสามารถดูแลสุขภาพและป้องกันการเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันพกพร่องได้ ดังนั้น ทางเดียวที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการรับเชื้อ HIV (เอชไอวี) รอดพ้นจากการเป็นโรคเอดส์ก็คือการตรวจเพื่อค้นพบเชื้อและรักษาตัวเองอย่างถูกต้องนั่นเอง

ชุดตรวจ HIV (เอชไอวี) ด้วยตนเอง ราคา

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ในปัจจุบันนั้น วิธีในการตรวจการติดเชื้อ HIV (เอชไอวี) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจะใช้หลักการตรวจหาสารภูมิคุ้มกัน (Antibody) ที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อต่อต้านเชื้อไวรัสซึ่งปกติร่างกายของคนเรา หลังได้รับเชื้อไวรัสจะใช้เวลา 3 สัปดาห์ หรือ 1-2 เดือน ในการสร้างสารภูมิคุ้มกันขึ้นมา ฉะนั้นกว่าจะตรวจการติดเชื้อ  HIV (เอชไอวี)  โดยการตรวจหา Antibody  ได้ จึงมีระยะเวลารอคอยที่ค่อนข้างนาน ซึ่งแน่นอนว่า ผู้ที่ประสบกับภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV (เอชไอวี) ย่อมจะร้อนใจ อยากรู้ผลหรือแนวโน้มการติดเชื้อที่เร็วกว่านั้น  ซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมเกี่ยวกับการตรวจหา HIV (เอชไอวี) พัฒนาไปมาก บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจได้ง่ายดายกว่าในอดีต และหนึ่งในวิธีการตรวจที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีผลการตรวจที่ค่อนข้างชัดเจนเชื่อถือได้ก็คือการชุดตรวจ HIV (เอชไอวี) ด้วยตนเองด้วยชุด Rapid Test หรือชุดการตรวจหาเชื้อด้วยตนเองแบบทราบผลทันที

ชุดตรวจหาเชื้อ HIV (เอชไอวี) ด้วยตนเองราคาเท่าไหร่ มีรูปแบบอย่างไร

ชุด Rapid Test การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV testing)

การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ HIV  หรือ Anti-HIV testing เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส HIV ในปัจจุบัน เพราะให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำแต่สามารถตรวจพบได้หลังการติดเชื้อประมาณ 3-4 สัปดาห์ ทั้งนี้ ชุด Rapid Test ที่ใช้ในการตรวจสอบการติดเชื้อด้วยตนเอง จะใช้วิธีการเจาะเลือดและหยดลงในผ่านเทส เพื่อตรวจหาแอนติบอดีที่ของเชื้อ ซึ่งผลตรวจที่แม่นยำกว่า 99% ผลตรวจจะแม่นยำมากสำหรับผู้ตรวจที่ได้รับเชื้อมาแล้วเกิน 3 เดือนราคาของชุด Rapid Test การตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV testing) อยู่ที่ประมาณ ชุดละ 500 – 800 บาท  ซึ่งชุดเทสในรูปแบบนี้ ยังไม่ได้รับการรับรองจาก อย. แม้จะมีการแอบจำหน่ายกันก็ตาม

ชุดการตรวจด้วยน้ำยา Fourth generation (HIV Ag/Ab combination assay)

การตรวจโดยน้ำยาตรวจแบบ Fourth generation เป็นการตรวจโดยใช้ชุดตรวจแอนติบอดีจำเพาะต่อเชื้อ HIV และแอนติเจนของเชื้อพร้อมกันในน้ำยาเดียวกัน (HIV Ag/Ab combination assay) จึงเป็นการตรวจ Anti-HIV และ/หรือ HIV p24 antigen ในคราวเดียวนั้น  สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้เร็วที่สุด 14-15 วัน หรือ 2 สัปดาห์หลังติดเชื้อ ปัจจุบันน้ำยาประเภทนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ให้ผลที่เชื่อถือได้ โดยชุดตรวจแบบ Fourth generation ด้วยตนเองเป็นชุดตรวจที่สามารถตรวจได้ตั้งแต่พบว่าตนเองมีความเสี่ยง 2 สัปดาห์หรือ 14 วันขึ้นไป และเป็นชุดตรวจที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจาก อย. อีกด้วย ราคาของชุดตรวจอยู่ที่ประมาณ 600 – 1200 บาท  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการอ่านผลการทดสอบแล้ว หากพบว่ามีค่าเป็นบวก ซึ่งหมายถึงมีการติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจที่ชัดเจนจากสถานพยาบาลอีกครั้ง และในกรณีที่มีผลการตรวจเป็นลบ ซึ่งหมายถึงไม่มีการติดเชื้อ ควรมีการตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อพ้นระยะรอคอย 30 วัน เพื่อการยืนยันผลที่ชัดเจน

อยากจะตรวจ HIV (เอชไอวี) ในสถานพยาบาลตรวจได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่

ตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน

สามารถขอรับการตรวจเชื้อ HIV (เอชไอวี)  ได้ทุกสถานพยาบาล ทั้งนี้มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 600-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราเลือกในการตรวจสามารถค้นหาจาก https://thaihivmap.com/

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ฟรี ที่โรงพยาบาลรัฐ  

เราทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถขอเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) ได้ฟรีที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยสามารถขอรับการตรวจฟรีได้ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเตรียมตัวเป็นไปด้วยดี เราสามารถโทรสอบถามขั้นตอนการเตรียมตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ทุกแห่งก่อนไปตรวจได้

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

นอกเหนือจากโรงพยาบาลของรัฐแล้ว เราสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ฟรี ได้ที่จุดให้บริการคลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งจะเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-18.00น. และ เสาร์ 7.30-15.00น.  ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจหาเชื้อ HIV ที่คลีนิคนิรนามสามารถตรวจได้ ฟรี เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-22522568-9 ต่อ 200 ในวันเวลาราชการ

ชุดตรวจ HIV ราคาเท่าไหร่ ซื้อได้ที่ไหน

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง ตามท้องตลาดที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน จะมีราคาที่แตกต่างกัน โดย 1 ชุดตรวจราคาประมาณ 500-700 บาทต่อชุด ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และคุณภาพของชุดตรวจด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีจำหน่ายทางออนไลน์เป็นหลัก เป็นช่องทางที่ง่าย เพราะในสมัยนี้ใคร ๆ ก็มีมือถือและอินเตอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น การติดต่อซื้อชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จึงมีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เราแนะนำให้คุณติดต่อซื้อชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองกับผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง เพราะจะได้รับคำแนะนำในการใช้งานชุดตรวจที่ถูกต้อง หรือหากมีปัญหาใด ๆ ในการใช้ชุดตรวจก็สามารถกลับไปสอบถามได้ทันที และได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

อีกหนึ่งทางเลือก ณ ตอนนี้มีชุดตรวจ HIV ที่วางขายที่ร้านขายยาแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ในกรณีผู้ที่ต้องการตรวจเลือดในวันนั้นเลย ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเกี่ยวกับค่าขนส่ง หรือลดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ลง เพราะชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ที่มีจำหน่ายในร้านขายยา มีความน่าเชื่อถือ ไม่ต้องกลัวว่าเป็นของปลอม ของลอกเลียนแบบ หรือของนำเข้าผิดกฎหมายแต่อย่างใด ประโยชน์อีกข้อหนึ่ง หากคุณซื้อชุดตรวจผ่านร้านขายยา ผู้ซื้อยังสามารถขอรับคำแนะนำจากเภสัชกรที่จำหน่ายชุดตรวจได้ทันที เมื่อมีข้อสงสัยในการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงการเลือกซื้อชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ดังต่อไปนี้

  1. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ควรมีเลขจดแจ้ง ที่ได้รับการอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้จริง
  2. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ควรได้รับมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐานสากล European Conformity (CE), มาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก WHO Pre-Qualified, มาตรฐานแคนาดา Health Canada
  3. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ควรแสดงผลตรวจที่รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง 99%
  4. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ต้องมีคู่มือการใช้งานที่ละเอียด สามารถเข้าใจได้ง่าย และทุกคนสามารถตรวจได้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  5. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ควรผลิตจากบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจทางการแพทย์ระดับโลก
  6. ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองที่ดี ควรจะตรวจหาเชื้อ HIV ได้ทั้ง 2 ชนิด คือ HIV 1 และ HIV 2

จะเห็นได้ว่าการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) ด้วยตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกังวล เป็นวิธีการที่ให้ผลที่ค่อนข้างชัดเจน เชื่อถือได้ ช่วยให้เราคลายกังวลใจและได้ทดสอบเบื้องต้นถึงแนวโน้มของโรค การตรวจเมื่อมีความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสนใจ เพราะเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อได้ ทั้งจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้มีโอกาสสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่เราไม่แน่ใจว่ามีผลเลือดเป็นอย่างไร และกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้นได้ ดังนั้น เมื่อพบว่าเราอาจจะมีความเสี่ยง การเข้ารับการตรวจ หรือซื้อชุดเทสมาตรวจหาเชื้อ HIV ด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุด

Similar Posts