คู่มือการใช้งาน INSTI

ส่วนประกอบของชุดคัดกรอง

• คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชิ้น
• ตลับชุดตรวจ  จำนวน 1 ชิ้น
• น้ำยาเจือจาง ฝาสีแดง หมายเลข 1 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• น้ำยาปรับสี ฝาสีน้ำเงิน หมายเลข 2  ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• น้ำยาปรับความชัด ฝาขาวใส หมายเลข 3 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด
• เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  จำนวน 1 ชิ้น
• พลาสเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น

วิธีการใช้ชุดตรวจ อินสติ

ล้างมือให้สะอาดและ เช็ดให้แห้ง

เปิดซองอุปกรณ์ชุดตรวจ

วางอุปกรณ์ชุดตรวจบนพื้นผิวเรียบ

เปิดฝา ขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง)วางบนโต๊ะ หรือ พื้นผิวเรียบ 

ขั้นตอน 1 การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 

1.บิดและดึงฝาเข็มเจาะเลือดออก 

2. นวดคลึงปลายนิ้วกลางที่จะเจาะเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียน

3.ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบเข็มแล้ววางด้านที่เป็นเข็มเจาะให้แนบสนิทกับปลายนิ้วที่จะเจาะ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายอุปกรณ์ อีกด้านจนยุบลง จนได้ยินเสียง คลิ๊ก

4.ใช้มืออีกข้างบีบไล่เลือดจากด้านล่างของ ปลายนิ้วที่เจาะ จนได้หยดเลือดขนาดใหญ่

5.หยดเลือด 1 หยด ลงในขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง)  แล้วทำการปิดฝาทันที

6.ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อย

 การทดสอบผลเลือด

1.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

2.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

3.เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง

เกิดปฏิกิริยา REACTIVE ผลเลือดบวก

ถ้าพบจุด 2 จุด โดยจุดแรกจะพบบริเวณใกล้ ตัวอักษร C และจุดที่สองจะอยู่ด้านล่างของจุดนั้น ผลตรวจจะถือว่า เกิดปฏิกิริยาแม้ว่าจุดด้านล่างจะเห็นเพียงเลือนลางก็ตาม

ความหมาย:คุณอาจติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจไม่ติดเชื้อ แต่เกิดจากผลบวกปลอม

ไม่เกิดปฏิกิริยา NON-REACTIVE

สังเกตจากจุด ที่บริเวณใกล้ตัวอักษร C เพียงจุดเดียว

ความหมาย: ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี

ทดสอบใหม่ในช่วง 3 เดือน

ไม่สามารถแปลผลได้ INVALID RESULT

หากไม่พบว่ามีจุดบริเวณใกล้ตัวอักษร C หรือไม่ปรากฏ จุดใด ๆ 

ความหมาย: อาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ส่งตรวจ

ไม่เพียงพอ หรือ ลำดับการตรวจคัดกรอง ไม่ถูกต้อง หรือ ชุดตรวจ ไม่สมบูรณ์

วีดีโอการใช้งาน อินสติ

คู่มือการใช้งาน อินสติ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ